Welkom op mijn site

Mijn Linux documenten en scripts

Klik op 'Checklist installatie' of op het PDF-logo erachter om te beginnen met de installatie van Linux

Documenten (git clone https://github.com/karelzimmer/kz-docs.git)
Checklist installatie Ubuntu Desktop Als PDF Checklist voor het installeren van Ubuntu Desktop
Checklist installatie Debian Desktop Als PDF Checklist voor het installeren van Debian Desktop
Checklist installatie Ubuntu Server Als PDF Checklist voor het installeren van Ubuntu Server
Checklist installatie Debian Server Als PDF Checklist voor het installeren van Debian Server
Checklist overzetten Als PDF Checklist voor het overzetten van Microsoft Windows naar Ubuntu of Debian
Linux informatie Als PDF Tekstbestand met Linux informatie

Scripts (git clone https://github.com/karelzimmer/kz-scripts.git)
Pakket kz Installer pakket kz Alle Linux documents en scripts in één Debian-pakket, voor het gebruik van dit pakket zie 'Checklist installatie' hierboven
kz Als PDF Opdracht uitvoeren
kz completion Als PDF Tabvoltooiingsscript voor kz
kz .pot Als PDF Gettext-berichtencatalogussjabloon voor kz
kz .po Als PDF Gettext-berichtencatalogus voor kz
kz.1 Als PDF Man-pagina voor kz
kz-backup Als PDF Back-up maken
kz-backup completion Als PDF Tabvoltooiingsscript voor kz-backup
kz-backup.1 Als PDF Man-pagina voor kz-backup
kz-backup.desktop Als PDF Bureaubladconfiguratiebestand voor kz-backup
kz-build Als PDF Pakket kz bouwen
kz-build completion Als PDF Tabvoltooiingsscript voor kz-build
kz-build.1 Als PDF Man-pagina voor kz-build
kz-check Als PDF Scripts controleren
kz-check completion Als PDF Tabvoltooiingsscript voor kz-check
kz-check.1 Als PDF Man-pagina voor kz-check
kz-cockpit.desktop Als PDF Bureaubladconfiguratiebestand voor Cockpit-webapp
kz_common.py Als PDF Algemene module voor Python scripts
kz_common.py.1 Als PDF Man-pagina voor kz_common.py
kz_common.sh Als PDF Algemene module voor shell scripts
kz_common.sh.1 Als PDF Man-pagina voor kz_common.sh
kz-deploy Als PDF Pakket kz-distribueren
kz-deploy completion Als PDF Tabvoltooiingsscript voor kz-deploy
kz-deploy.1 Als PDF Man-pagina voor kz-deploy
kz-getdeb Als PDF Pakket kz installeren
kz-getdeb completion Als PDF Tabvoltooiingsscript voor kz-getdeb
kz-getdeb.1 Als PDF Man-pagina voor kz-getdeb
kz-getdev Als PDF Ontwikkelomgeving bouwen
kz-getdev completion Als PDF Tabvoltooiingsscript voor kz-getdev
kz-getdev.1 Als PDF Man-pagina voor kz-getdev
kz-gset Als PDF GUI wijzigen
kz-gset completion Als PDF Tabvoltooiingsscript voor kz-gset
kz-gset.1 Als PDF Man-pagina voor kz-gset
kz-install Als PDF Apps installeren
kz-install completion Als PDF Tabvoltooiingsscript voor kz-install
kz-install.1 Als PDF Man-pagina voor kz-install
kz-install.desktop Als PDF Bureaubladconfiguratiebestand voor kz-install
nl.karelzimmer.kz-install.policy Als PDF PolicyKit actiedefinitiebestand voor kz-install
kz-install-install-ubuntu-desktop Als PDF Installatiebestand voor Ubuntu Desktop
kz-install-install-debian-desktop Als PDF Installatiebestand voor Debian Desktop
kz-install-remove-ubuntu-desktop Als PDF Verwijderbestand voor Ubuntu Desktop
kz-install-remove-debian-desktop Als PDF Verwijderbestand voor Debian Desktop
kz-install-install-ubuntu-server Als PDF Installatiebestand voor Ubuntu Server
kz-install-install-debian-server Als PDF Installatiebestand voor Debian Server
kz-install-remove-ubuntu-server Als PDF Verwijderbestand voor Ubuntu Server
kz-install-remove-debian-server Als PDF Verwijderbestand voor Debian Server
kz-ivp Als PDF IVP uitvoeren
kz-ivp completion Als PDF Tabvoltooiingsscript voor kz-ivp
kz-ivp.1 Als PDF Man-pagina voor kz-ivp
kz-menu Als PDF Installatiemenu tonen
kz-menu completion Als PDF Tabvoltooiingsscript voor kz-menu
kz-menu.1 Als PDF Man-pagina voor kz-menu
kz-menu.desktop Als PDF Bureaubladconfiguratiebestand voor kz-menu
kz-restore Als PDF Back-up terugzetten
kz-restore completion Als PDF Tabvoltooiingsscript voor kz-restore
kz-restore.1 Als PDF Man-pagina voor kz-restore
kz-restore.desktop Als PDF Bureaubladconfiguratiebestand voor kz-restore
kz-setup Als PDF Apps instellen
kz-setup completion Als PDF Tabvoltooiingsscript voor kz-setup
kz-setup.1 Als PDF Man-pagina voor kz-setup
kz-setup.desktop Als PDF Bureaubladconfiguratiebestand voor kz-setup
kz-setup-setup-ubuntu-desktop Als PDF Instelbestand voor Ubuntu Desktop
kz-setup-setup-debian-desktop Als PDF Instelbestand voor Debian Desktop
kz-setup-reset-ubuntu-desktop Als PDF Resetbestand voor Ubuntu Desktop
kz-setup-reset-debian-desktop Als PDF Resetbestand voor Debian Desktop
kz-setup-setup-ubuntu-server Als PDF Instelbestand voor Ubuntu Server
kz-setup-setup-debian-server Als PDF Instelbestand voor Debian Server
kz-setup-reset-ubuntu-server Als PDF Resetbestand voor Ubuntu Server
kz-setup-reset-debian-server Als PDF Resetbestand voor Debian Server
kz-spotify.desktop Als PDF Bureaubladconfiguratiebestand voor Spotify-webapp
kz-skype.desktop Als PDF Bureaubladconfiguratiebestand voor Skype-webapp
kz-teams.desktop Als PDF Bureaubladconfiguratiebestand voor Microsoft Teams-webapp
kz-telegram.desktop Als PDF Bureaubladconfiguratiebestand voor Telegram-webapp
kz-update Als PDF Systeem bijwerken
kz-update completion Als PDF Tabvoltooiingsscript voor kz-update
kz-update.1 Als PDF Man-pagina voor kz-update
kz-webmin.desktop Als PDF Bureaubladconfiguratiebestand voor Webmin-webapp
kz-whatsapp.desktop Als PDF Bureaubladconfiguratiebestand voor WhatsApp-webapp
kz-wifi Als PDF Wifi-informatie weergeven
kz-wifi completion Als PDF Tabvoltooiingsscript voor kz-wifi
kz-wifi.1 Als PDF Man-pagina voor kz-wifi
kz-wifi.desktop Als PDF Bureaubladconfiguratiebestand voor kz-wifi
kz-zoom.desktop Als PDF Bureaubladconfiguratiebestand voor Zoom-webapp