Welkom op mijn site

Mijn Linux documenten en scripts

Klik op 'Checklist installatie' of op het PDF-logo erachter om te beginnen met de installatie van Linux

Documenten (git clone https://github.com/karelzimmer/kz-docs.git)
Checklist installatie Ubuntu Als PDF Checklist voor het installeren van Ubuntu desktop
Checklist installatie Debian Als PDF Checklist voor het installeren van Debian desktop
Checklist overzetten Als PDF Checklist voor het overzetten van Microsoft Windows naar Ubuntu of Debian
Innameformulier overstappen Als PDF Innameformulier voor het overstappen van Microsoft Windows naar Ubuntu of Debian
Linux informatie Als PDF Tekstbestand met Linux informatie

Scripts (git clone https://github.com/karelzimmer/kz-scripts.git)
Pakket kz Installer pakket kz Alle Linux documents en scripts in één Debian-pakket, voor het gebruik van dit pakket zie 'Checklist installatie' hierboven
kz Als PDF Opdracht uitvoeren
kz completion Als PDF Tabvoltooiingsscript voor kz
kz .pot Als PDF Gettext-berichtencatalogussjabloon voor kz
kz .po Als PDF Gettext-berichtencatalogus voor kz
kz.1 Als PDF Man-pagina voor kz
kz-backup Als PDF Reservekopie maken
kz-backup completion Als PDF Tabvoltooiingsscript voor kz-backup
kz-backup.1 Als PDF Man-pagina voor kz-backup
kz-backup.desktop Als PDF Bureaubladconfiguratiebestand voor kz-backup
kz-build Als PDF Pakket kz bouwen
kz-build completion Als PDF Tabvoltooiingsscript voor kz-build
kz-build.1 Als PDF Man-pagina voor kz-build
kz-ckname Als PDF Bestandsnamen controleren
kz-ckname completion Als PDF Tabvoltooiingsscript voor kz-ckname
kz-ckname.1 Als PDF Man-pagina voor kz-ckname
kz-cockpit.desktop Als PDF Bureaubladconfiguratiebestand voor Cockpit in Google Chrome
kz_common.py Als PDF Algemene module voor Python scripts
kz_common.py.1 Als PDF Man-pagina voor kz_common.py
kz_common.sh Als PDF Algemene module voor shell scripts
kz_common.sh.1 Als PDF Man-pagina voor kz_common.sh
kz-deploy Als PDF Pakket kz-distribueren
kz-deploy completion Als PDF Tabvoltooiingsscript voor kz-deploy
kz-deploy.1 Als PDF Man-pagina voor kz-deploy
kz-getdeb Als PDF Pakket kz-installeren
kz-getdeb completion Als PDF Tabvoltooiingsscript voor kz-getdeb
kz-getdeb.1 Als PDF Man-pagina voor kz-getdeb
kz-getdev Als PDF Ontwikkelomgeving bouwen
kz-getdev completion Als PDF Tabvoltooiingsscript voor kz-getdev
kz-getdev.1 Als PDF Man-pagina voor kz-getdev
kz-gset Als PDF GUI wijzigen
kz-gset completion Als PDF Tabvoltooiingsscript voor kz-gset
kz-gset.1 Als PDF Man-pagina voor kz-gset
kz-install Als PDF Apps installeren
kz-install completion Als PDF Tabvoltooiingsscript voor kz-install
kz-install.1 Als PDF Man-pagina voor kz-install
kz-install.desktop Als PDF Bureaubladconfiguratiebestand voor kz-install
nl.karelzimmer.kz-install.policy Als PDF PolicyKit actiedefinitiebestand voor kz-install
kz-install-ubuntu-desktop Als PDF Installatiebestand voor Ubuntu desktop
kz-install-debian-desktop Als PDF Installatiebestand voor Debian desktop
kz-ivp Als PDF Scripts controleren
kz-ivp completion Als PDF Tabvoltooiingsscript voor kz-ivp
kz-ivp.1 Als PDF Man-pagina voor kz-ivp
kz-menu Als PDF Installatiemenu tonen
kz-menu completion Als PDF Tabvoltooiingsscript voor kz-menu
kz-menu.1 Als PDF Man-pagina voor kz-menu
kz-menu.desktop Als PDF Bureaubladconfiguratiebestand voor kz-menu
kz-restore Als PDF Reservekopie terugzetten
kz-restore completion Als PDF Tabvoltooiingsscript voor kz-restore
kz-restore.1 Als PDF Man-pagina voor kz-restore
kz-restore.desktop Als PDF Bureaubladconfiguratiebestand voor kz-restore
kz-setup Als PDF Apps instellen
kz-setup completion Als PDF Tabvoltooiingsscript voor kz-setup
kz-setup.1 Als PDF Man-pagina voor kz-setup
kz-setup.desktop Als PDF Bureaubladconfiguratiebestand voor kz-setup
kz-setup-ubuntu-desktop Als PDF Instelbestand voor Ubuntu desktop
kz-setup-debian-desktop Als PDF Instelbestand voor Debian desktop
kz-teams.desktop Als PDF Bureaubladconfiguratiebestand voor voor Microsoft Teams in Google Chrome
kz-update Als PDF Systeem bijwerken
kz-update completion Als PDF Tabvoltooiingsscript voor kz-update
kz-update.1 Als PDF Man-pagina voor kz-update
kz-webmin.desktop Als PDF Bureaubladconfiguratiebestand voor Webmin in Google Chrome
kz-wifi Als PDF Wifi-gegevens tonen
kz-wifi completion Als PDF Tabvoltooiingsscript voor kz-wifi
kz-wifi.1 Als PDF Man-pagina voor kz-wifi
kz-wifi.desktop Als PDF Bureaubladconfiguratiebestand voor kz-wifi