Welkom op mijn site

Mijn Linux documenten en scripts

Klik op 'Checklist installatie' of op het PDF-logo erachter om te beginnen met de installatie van Linux

Documenten (git clone https://github.com/karelzimmer/kz-docs.git)
Checklist installatie Ubuntu Als PDF Checklist voor het installeren van Ubuntu desktop
Checklist installatie Debian Als PDF Checklist voor het installeren van Debian desktop
Checklist overzetten Als PDF Checklist voor het overzetten van Microsoft Windows naar Ubuntu of Debian
Innameformulier overstappen Als PDF Innameformulier voor het overstappen van Microsoft Windows naar Ubuntu of Debian
Linux informatie Als PDF Tekstbestand met Linux informatie

Scripts (git clone https://github.com/karelzimmer/kz-scripts.git)
Pakket kz INSTALLEER PAKKET KZ Alle Linux documenten en scripts in één Debian-pakket, voor het gebruik van dit pakket zie 'Checklist installatie' hierboven
kz Als PDF Opdracht uitvoeren
kz.1 Als PDF Man-pagina voor kz
kz.completion Als PDF Tab-completion-script voor kz
kz backup Als PDF Back-up maken
kz backup.1 Als PDF Man-pagina voor kz backup
kz backup.completion Als PDF Tab-completion-script voor kz backup
kz backup.desktop Als PDF Bureaublad-configuratiebestand voor kz backup
kz build Als PDF Pakket kz bouwen
kz build.1 Als PDF Man-pagina voor kz build
kz build.completion Als PDF Tab-completion-script voor kz build
kz ckname Als PDF Bestandsnamen controleren
kz ckname.1 Als PDF Man-pagina voor kz ckname
kz ckname.completion Als PDF Tab-completion-script voor kz ckname
kz cockpit.desktop Als PDF Bureaublad-configuratiebestand voor Cockpit in Google Chrome
kz common.py Als PDF Algemene module voor Python scripts
kz common.py.1 Als PDF Man-pagina voor kz common.py
kz common.sh Als PDF Algemene module voor shell scripts
kz common.sh.1 Als PDF Man-pagina voor kz common.sh
kz deploy Als PDF Pakket kz distribueren
kz deploy.1 Als PDF Man-pagina voor kz deploy
kz deploy.completion Als PDF Tab-completion-script voor kz deploy
kz getdeb Als PDF Pakket kz installeren
kz getdeb.1 Als PDF Man-pagina voor kz getdeb
kz getdeb.completion Als PDF Tab-completion-script voor kz getdeb
kz gset Als PDF GUI wijzigen
kz gset.1 Als PDF Man-pagina voor kz gset
kz gset.completion Als PDF Tab-completion-script voor kz gset
kz install Als PDF Apps installeren
kz install.1 Als PDF Man-pagina voor kz install
kz install.completion Als PDF Tab-completion-script voor kz install
kz install.desktop Als PDF Bureaublad-configuratiebestand voor kz instal
kz install.policy Als PDF PolicyKit actiedefinitiebestand voor kz install
kz install ubuntu desktop Als PDF Installatiebestand voor Ubuntu desktop
kz install debian desktop Als PDF Installatiebestand voor Debian desktop
kz ivp Als PDF Scripts controleren
kz ivp.1 Als PDF Man-pagina voor kz ivp
kz ivp.completion Als PDF Tab-completion-script voor kz ivp
kz menu Als PDF Installatiemenu tonen
kz menu.1 Als PDF Man-pagina voor kz menu
kz menu.completion Als PDF Tab-completion-script voor kz menu
kz menu.desktop Als PDF Bureaublad-configuratiebestand voor kz menu
kz restore Als PDF Back-up terugzetten
kz restore.1 Als PDF Man-pagina voor kz restore
kz restore.completion Als PDF Tab-completion-script voor kz restore
kz restore.desktop Als PDF Bureaublad-configuratiebestand voor kz restore
kz setup Als PDF Apps instellen
kz setup.1 Als PDF Man-pagina voor kz setup
kz setup.completion Als PDF Tab-completion-script voor kz setup
kz setup.desktop Als PDF Bureaublad-configuratiebestand voor kz setup
kz setup ubuntu desktop Als PDF Instelbestand voor Ubuntu desktop
kz setup debian desktop Als PDF Instelbestand voor Debian desktop
kz teams.desktop Als PDF Bureaublad-configuratiebestand voor voor Microsoft Teams in Google Chrome
kz update Als PDF Systeem bijwerken
kz update.1 Als PDF Man-pagina voor kz update
kz update.completion Als PDF Tab-completion-script voor kz update
kz webmin.desktop Als PDF Bureaublad-configuratiebestand voor Webmin in Google Chrome
kz wifi Als PDF Wifi-gegevens tonen
kz wifi.1 Als PDF Man-pagina voor kz wifi
kz wifi.completion Als PDF Tab-completion-script voor kz wifi
kz wifi.desktop Als PDF Bureaublad-configuratiebestand voor kz wifi