Welkom op mijn site

Mijn Linux checklists, scripts, en overige bestanden

Checklists Ubuntu 16.04 LTS (Xenial Xerus) Desktop What's new
Checklist installeren Als PDF Checklist voor het installeren van Ubuntu 16.04 LTS desktop
Checklist installeren (GNOME) Als PDF Checklist voor het installeren van Ubuntu GNOME 16.04 LTS desktop
Checklist migreren Als PDF Checklist voor het migreren van Microsoft Windows naar Ubuntu Linux
Checklist downloaden Als PDF Checklist om per Linux-versie de downloads en het aanmaken van media bij te houden
Checklist archiveren Als PDF Checklist voor het archiveren van checklists, scripts, en overige bestanden

Checklist Raspbian 8.0 (Jessie) Desktop
Checklist installeren Als PDF Checklist voor het installeren van Raspbian 8.0 desktop

Documenten
Linux informatie Als PDF Tekstbestand met Linux informatie
Ubuntu sneltoetsen Als PDF Tekstbestand met met sneltoetsen voor Ubuntu
Ubuntu codenamen Als PDF Tekstbestand met Ubuntu codenamen en hun betekenis

Scripts
accu Als PDF Bewaak en meld status accu
archive Als PDF Archiveer checklists, scripts, en overige bestanden
backup Als PDF Maak een back-up (reservekopie) van mappen en bestanden
canon-mg3500series Als PDF Installeer Canon MG3500-serie printer
canon-mp495series Als PDF Installeer Canon MP495-serie printer
ckhtml Als PDF Valideer HTML- en CSS-bestanden
ckname Als PDF Controleer NTFS map/bestandsnamen, en bestandsnaamlengte
cmsh Als PDF Wijzig rechten van scripts
deploy Als PDF Distribueer checklists, scripts, en overige bestanden
dliso Als PDF Download Ubuntu beeldbestanden (.iso)
edsh Als PDF Edit scripts
edshx Als PDF Edit scripts met zoekargument
freerdp Als PDF Toegang tot een computer op afstand
getclean Als PDF Schoon getstarted mappen
getstarted Als PDF Download scripts en installatiebestanden
gset Als PDF Rapporteer wijzigingen in de configuratie-database na een wijziging met de GUI
install Als PDF Installeer software en wijzig systeeminstellingen
install-devolo-cockpit Als PDF Installatiebestand voor devolo Cockpit - configuratiesoftware dLAN®
install-docker Als PDF Installatiebestand voor Docker - toepassingen binnen software containers
install-freerdp Als PDF Installatiebestand voor FreeRDP - toegang tot een computer op afstand
install-gedit Als PDF Installatiebestand voor gedit - teksteditor uitbreidingen (plug-ins)
install-google-chrome Als PDF Installatiebestand voor Google Chrome - 64-bit webbrowser
install-google-drive Als PDF Installatiebestand voor Google Drive - cloudopslag
install-google-earth Als PDF Installatiebestand voor Google Earth - verken de planeet
install-gradio Als PDF Installatiebestand voor Gradio - desktop internetradio-speler
install-icaclient Als PDF Installatiebestand voor Citrix Receiver for Linux 13.1 (voorheen ICA Client) - telewerken
install-jdownloader Als PDF Installatiebestand voor jDownloader - downloadprogramma
install-kvm Als PDF Installatiebestand voor KVM - virtualisatieprogramma
install-multimedia Als PDF Installatiebestand voor multimedia-ondersteuning
install-openssh Als PDF Installatiebestand voor OpenSSH - Secure Shell-connectiviteitsprogramma
install-Raspbian-8.0-desktop Als PDF Installatiebestand voor Raspbian 8.0 desktop
install-silverlight Als PDF Installatiebestand voor Silverlight - video in de browser
install-skype Als PDF Installatiebestand voor Skype - (beeld)bellen over het internet
install-spotify Als PDF Installatiebestand voor Spotify - online muziekservice
install-spotlite Als PDF Installatiebestand voor SpotLite - TV-gids voor nieuwgroepen
install-teamviewer Als PDF Installatiebestand voor TeamViewer - Computer op afstand bedienen
install-tilix Als PDF Installatiebestand voor Tilix - meer terminalvensters in één venster
install-Ubuntu-16.04-desktop Als PDF Installatiebestand voor Ubuntu 16.04 LTS desktop
install-Ubuntu-GNOME-16.04-desktop Als PDF Installatiebestand voor Ubuntu GNOME 16.04 LTS desktop
install-virtualbox Als PDF Installatiebestand voor VirtualBox - virtualisatieprogramma
install-vnc-server Als PDF Installatiebestand voor VNC Server - toegang tot een computer op afstand
install-vnc-viewer Als PDF Installatiebestand voor VNC Viewer - toegang tot een computer op afstand
install-webmin Als PDF Installatiebestand voor Webmin - web-gebaseerd admin tool
install-wine Als PDF Installatiebestand voor Wine - Windows-apps op Linux
install-youtube-downloader Als PDF Installatiebestand voor YouTube downloader - download YouTube video/audio
ivpsh Als PDF Installatie Verificatie Procedure (IVP) voor scripts
list-installed Als PDF Verzamel toegevoegde pakketbronnen en geïnstalleerde pakketten
lshost Als PDF Toon computernaam en IP-nummer
lssh Als PDF Maak lijst van uitvoerbare scripts
lssha Als PDF Maak lijst van alle scripts
lsshx Als PDF Maak lijst van scripts met zoekargument
mkusb Als PDF Maak opstartbare USB-sticks
multicd Als PDF Maak opstartbare USB-stick met meerdere distributies met MultiCD.
nas Als PDF Koppel NAS aan tijdens opstarten
printer-install Als PDF Installeer printer/scanner via een menu
restore Als PDF Zet mappen en bestanden terug uit een back-up (reservekopie)
rninst Als PDF Hernummer voortgangsteksten in installatie- en instellingsbestanden
scherm-dimmen Als PDF Helderheid scherm dimmen als dat via de gebruikelijk weg niet werkt
scherm-maximaal Als PDF Helderheid scherm maximaal als dat via de gebruikelijk weg niet werkt
script-common Als PDF Algemene variabelen en functies voor scripts
setup Als PDF Wijzig gebruikersinstellingen
setup-devolo-cockpit Als PDF Instellingsbestand voor devolo Cockpit - configuratiesoftware dLAN®
setup-docker Als PDF Instellingsbestand voor Docker - toepassingen binnen software containers
setup-firefox Als PDF Instellingsbestand voor Firefox - webbrowser
setup-freerdp Als PDF Instellingsbestand voor FreeRDP - toegang tot een computer op afstand
setup-gedit Als PDF Instellingsbestand voor gedit - teksteditor
setup-gnome Als PDF Instellingsbestand voor GNOME - GNOME uitbreidingen (extensies)
setup-google-chrome Als PDF Instellingsbestand voor Google Chrome - 64-bit webbrowser
setup-google-drive Als PDF Instellingsbestand voor Google Drive - cloudopslag
setup-google-earth Als PDF Instellingsbestand voor Google Earth - verken de planeet
setup-gradio Als PDF Instellingsbestand voor Gradio - desktop internetradio-speler
setup-icaclient Als PDF Instellingsbestand voor Citrix Receiver for Linux 13.1 (voorheen ICA Client) - telewerken
setup-keepassx Als PDF Instellingsbestand voor KeePassX - wachtwoordkluis
setup-kvm Als PDF Instellingsbestand voor KVM - virtualisatieprogramma
setup-Raspbian-8.0-desktop Als PDF Instellingsbestand voor Raspbian 8.0 desktop
setup-silverlight Als PDF Instellingsbestand voor Silverlight - video in de browser
setup-skype Als PDF Instellingsbestand voor Skype - (beeld)bellen over het internet
setup-spotify Als PDF Instellingsbestand voor Spotify - online muziekservice
setup-teamviewer Als PDF Instellingsbestand voor TeamViewer - Computer op afstand bedienen
setup-thunderbird Als PDF Instellingsbestand voor Thunderbird - e-mail/nieuws
setup-tilix Als PDF Instellingsbestand voor Tilix - meer terminalvensters in één venster
setup-Ubuntu-16.04-desktop Als PDF Instellingsbestand voor Ubuntu 16.04 LTS desktop
setup-Ubuntu-GNOME-16.04-desktop Als PDF Instellingsbestand voor Ubuntu GNOME 16.04 LTS desktop
setup-virtualbox Als PDF Instellingsbestand voor VirtualBox - virtualisatieprogramma
setup-vnc-viewer Als PDF Instellingsbestand voor VNC Viewer - Computer op afstand bedienen
install-webmin Als PDF Instellingsbestand voor Webmin - web-gebaseerd admin tool
setup-youtube-downloader Als PDF Instellingsbestand voor YouTube downloader - download YouTube video en audio
splitsha256sums Als PDF Splits SHA256SUMS-controlebestanden op
start-install Als PDF Voer installatiescripts uit via een menu
template Als PDF Voorbeeldscript voor een nieuw script
wallpapers Als PDF Voeg werkbladachtergronden toe
youtube-downloader Als PDF Download YouTube video en audio

Bestanden
backup Als PDF Desktopbestand voor backup - maak een back-up (reservekopie) van alle Persoonlijke mappen
backup (no-root) Als PDF Desktopbestand voor backup (no-root) - maak een back-up (reservekopie) van Persoonlijke map
canon-mg3500series-printer-help Als PDF Desktopbestand voor Canon MG3500-serie - Printer Hulp
canon-mg3500series-printer-setup Als PDF Desktopbestand voor Canon MG3500-serie - Printer Instellen
canon-mg3500series-printer-status Als PDF Desktopbestand voor Canon MG3500-serie - Printer Status
canon-mg3500series-scanner Als PDF Desktopbestand voor Canon MG3500-serie - Scanner
canon-mg3500series-scanner-help Als PDF Desktopbestand voor Canon MG3500-serie - Scanner Hulp
canon-mp495series-printer-help Als PDF Desktopbestand voor Canon MP495-serie - Printer Hulp
canon-mp495series-printer-setup Als PDF Desktopbestand voor Canon MP495-serie - Printer Instellen
canon-mp495series-printer-status Als PDF Desktopbestand voor Canon MP495-serie - Printer Status
canon-mp495series-scanner Als PDF Desktopbestand voor Canon MP495-serie - Scanner
canon-mp495series-scanner-help Als PDF Desktopbestand voor Canon MP495-serie - Scanner Hulp
freerdp Als PDF Desktopbestand voor FreeRDP - toegang tot een computer op afstand
install Als PDF Desktopbestand voor install - installeer software en wijzig systeeminstellingen
install-info Als PDF Desktopbestand voor install informatie - installeer software en wijzig systeeminstellingen informatie
list-installed Als PDF Desktopbestand voor list-installed - verzamel toegevoegde pakketbronnen en geïnstalleerde pakketten
lshost Als PDF Tekstbestand voor lshost
nas Als PDF Desktopbestand voor nas - koppel NAS aan tijdens opstarten
printer-install Als PDF Desktopbestand voor printer-install - installeer printer/scanner via een menu
printer-install-info Als PDF Desktopbestand voor printer-install informatie - installeer printer/scanner via een menu informatie
README Als PDF Tekstbestand met toelichting op de scripts
restore Als PDF Desktopbestand voor restore - zet alle Persoonlijke mappen terug uit een back-up (reservekopie)
restore (no-root) Als PDF Desktopbestand voor restore (no-root) - zet Persoonlijke map terug uit een back-up (reservekopie)
scherm-dimmen Als PDF Desktopbestand voor scherm-dimmen - helderheid scherm dimmen als dat via de gebruikelijk weg niet werkt
scherm-maximaal Als PDF Desktopbestand voor scherm-maximaal - helderheid scherm maximaal als dat via de gebruikelijk weg niet werkt
setup Als PDF Desktopbestand voor setup - wijzig gebruikersinstellingen
setup-info Als PDF Desktopbestand voor setup informatie - wijzig gebruikersinstellingen informatie
start-install Als PDF Desktopbestand voor start-install - voer installatiescripts uit via een menu
vnc-viewer Als PDF Desktopbestand voor VNC Viewer - Computer op afstand bedienen
wallpapers Als PDF Desktopbestand voor wallpapers - voeg werkbladachtergronden toe
webmin Als PDF Desktopbestand voor Webmin - web-gebaseerd admin tool
youtube-downloader Als PDF Desktopbestand voor youtube-downloader - download YouTube video en audio